ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τα Γ.Α.Κ. – Ιστορικ Αρχεο Ηπερου με δρα τα Ιωννινα μετονομστηκαν απ «Γ.Α.Κ. – Αρχεα Νομο Ιωανννων» και αναδιοργανθηκαν με το Ν. 3404 (ΦΕΚ 260/17-10-2005) σε εππεδο Διεθυνσης. Παρλληλα, ο φορας «Ιστορικ Αρχεο – Μουσεο Ηπερου» ιδρθηκε στην Περιφερειακ Δημσια Υπηρεσα με σκοπ τη συγκντρωση, δισωση και προβολ ιστορικν πινκων, χαρτν, σημαιν, πλων, τοπικν ενδυμασιν και φωτογραφικν συλλογν που αναφρονται στην ιστορα του ηπειρωτικο χρου κατ τους νετερους χρνους. Η διοκηση του παραπνω φορα ασκεται απ πενταμελ επιτροπ με τριετ θητεα.
Η Υπηρεσα λειτοργησε, αρχικ, το 1938 ως «Ηπειρωτικ αρχεο», τμμα της «Ζωσιμαας» Δημσιας Κεντρικς Βιβλιοθκης Ιωανννων για «την περισυλλογ και συντρηση κθε γραπτο μνημεου, που σχετζεται με την ιστορα της Ηπερου» (Α.Ν. 1161/31-3-1938, ρθρο 7) και εντσσονταν στην ευρτερη αρχειακ πολιτικ της χρας κατ την οποα, μετ την δρυση των Γενικν Αρχεων του Κρτους το 1914 (Ν. 380/1914 ΦΕΚ 334 τ. Α’, 18-11) ιδρθηκαν οι Περιφερειακς Υπηρεσες, τα «Μνιμα Τοπικ Αρχεα» και τα «Τοπικ Ιστορικ Αρχεα» ( Α.Ν. 2027/1939, ΦΕΚ 448 τ. Α, 19-10-1939, ρθρο 23-32). Τα αγαθοεργ καταστματα δια της Εκπαιδευτικς Επιτροπς επιχορηγοσαν τη λειτουργα της Ζωσιμαας Βιβλιοθκης και του Ηπειρωτικο Αρχεου απ το χρνο της δρυσς τους μχρις του η Βιβλιοθκη γινε Δημσια με το Ν.1168/1978. Και ταν το τος 1988 (ΙΣΤ/Φ.19/8-8-1988) ταν το Ηπειρωτικ Αρχεο συγκαταλγεται στη στελχωση των αρχειακν Υπηρεσιν απ το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Αργτερα, δνεται θηση απ την Κεντρικ Υπηρεσα ως ΓΑΚ-Αρχεα Νομο Ιωανννων (Ν. 1946/14-5-1991, τ. Α’, αρ. φ.69, ρθρο 18) και χρο δρσης την δρα του Νομο Ιωανννων, πως και στη πλειοψηφα των λειτουργοντων Αρχεων, με δρα τα Ιωννινα και χρο στγασης τον ισγειο χρο της παραδοσιακς οικας του 19ου αι. «Μουσεο Ισμνης Τζαβλα», στερα απ την ευγεν παραχρηση του Δμου Ιωαννιτν.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Τα Γ.Α.Κ. – Ιστορικ Αρχεο Ηπερου στεγζονται απ το 2005 στο «Σουφαρ Σερ» (süvari saray=παλτι των ιππων), στο κτιριακ συγκρτημα στην ανατολικ πλευρ εντς του φρουρου, το οποο απ την εποχ της Τουρκοκρατας καθορζει το μνημειακ χαρακτρα του Κστρου και της ευρτερης παραλμνιας περιοχς της πλης των Ιωανννων, το οποο παραχωρθηκε με απφαση της Μελνας Μερκορη, Υπουργο Πολιτισμο (Β1/Φ33/8707178/27-2-1989), σχεδιστηκε απ το Υπουργεο Παιδεας και Θρησκευμτων κατ το χρονικ διστημα 1993-1999, εντχθηκε στα Π.Ε.Π. Ηπερου (Αρ. Πρωτ. 2600/15-7-2002) και αποκαταστθηκε με πργραμμα της Ευρωπακς νωσης το 2005.
Η ανγερση του Σουφαρ-Σερι χρονολογεται το 1818 απ τον Αλ Πασ για το στρατωνισμ των σωμτων σωματοφυλακς και ιππικο, σμφωνα με τα ευρωπακ πρτυπα, προκειμνου να αντιμετωπσει πολεμικς συρρξεις των αντιπλων ικανοποιντας παρλληλα και τον γενικτερο πθο του για την ανγερση φρουρων, μεγρων (σεραγων), αποθηκν και οπλοστασων. Το ογκδες, λοιπν, αυτ ορθογνιο διροφο αρχιτεκτνημα των 2500m2 με τις τσσερις γωνιακς γοτθικς κγχες, στη μση ευρεας αυλς με τοξωτ κλμακα ανδου στη ντια πλευρ, σχεδιστηκε απ τους δυο αξιωματικος του Μηχανικο Cerrito απ την Ιταλα και Abraham Marnier απ τη Γαλλα. Ο δετερος μλιστα ταν αρχηγς της μοναδικς για την εποχ λης ιππικο, η οποα, στερα απ δικ του προτροπ, μετασχηματστηκε σε φιππο πυροβολικ με διοικητ τον Ιταλ Fappano. Στο ιστορικ αυτ κτριο εκπαιδετηκαν και οι πρωταγωνιστς του 1821 οι Οδ. Ανδροτσος, Καρασκκης, Μ. Μπτσαρης, Αθ. Δικος κ.α.

Το κτριο, κτισμνο με την τυπικ ξηρολιθοδομ των δο τελευταων αινων της Τουρκοκρατας, μικρος δηλ. λθους που κατ διαστματα διακπτονται απ οριζντιες λθινες ταινες αποτελεται απ τσσερα διροφα παραλληλεππεδα κτρια ενωμνα που στηρζονται σε να πρωττυπο σστημα θολωτν κατασκευν. Στον πνω ροφο με τα 52 παρθυρα οδηγε η τοξωτ λθινη εξωτερικ κλμακα. Μετ το 1913, ο Ελληνικς Στρατς στον ισγειο χρο του εγκαθιστ συνεργεο επισκευς  στρατιωτικν αυτοκιντων. Το 1977 καταγρφεται ως δημσιο κτσμα, μετ την παραλαβ των παλιν κτιρων του φρουρου Ιωανννων και καταχωρεται στο δημσιο κτηματολγιο συνοδευμενο απ αντγραφο του σχετικο βιβλου της οικονομικς Εφορεας, πως φανεται απ το αρχειακ υλικ της 8ης Εφορεας Βυζαντινν Αρχαιοττων, το οποο φρει την υπογραφ του Διευθυντ Δ. Τριανταφυλλπουλου. Το κτριο, μετ την παραχρησ του απ το στρατ στο Υπουργεο Πολιτισμο, παρμεινε ακατοκητο και η εγκατλειψ του απασχλησε τους κατοκους της πλης των Ιωανννων μχρι που αποκαταστθηκε το 2005 και φιλοξενε την Υπηρεσα των ΓΑΚ-Ιστορικ Αρχεο Ηπερου.

 

 

 

 

 

 

 

-
  
To
μμ

ô (80% - 20% )